• UPRAVNO/SANACIJSKO VIJEĆE
  • RAVNATELJ/SANACIJSKI UPRAVITELJ
  • STRUČNO VIJEĆE
  • STRUČNI KOLEGIJ
  • ETIČKO POVJERENSTVO
  • POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE
  • POVJERENSTVO ZA KVALITETU