U primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) provodi se izvanbolnička zdravstvena zaštita u temeljnom opsegu - promicanje i očuvanje zdravlja, prevencija te liječenje i rehabilitacija oboljelih i onesposobljenih.  
PZZ ključ je za ulaz u ostale dijelove zdravstvenoga sustava: prema medicinskim indikacijama, upućuje se bolesnike u specijalističko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu.
U djelatnostima primarne zdravstvene zaštite također se ispunjavaju recepti za lijekove koje plaća HZZO te ostali dokumenti povezani s ostvarivanjem raznih prava na novčane naknade zbog spriječenosti za rad uslijed bolesti, invaliditeta i nesposobnosti itd.
Ambulanta obiteljske medicine je djelatnost kojoj je cilj očuvanje zdravlja i liječenje svih članova obitelji bez obzira na spol, dob i vrstu bolesti.
Provodi sveobuhvatnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu definirane populacije, pri čemu se obitelj smatra osnovnom jedinicom djelatnosti.


Dom zdravlja Gospić ima ugovoreno ukupno devet (9) ambulanti opće medicine, četiri (4) u Gospiću, jednu (1) u  Ličkom Osiku, dvije (2) u Perušiću, jednu (1) u Karlobagu i jednu (1) u Lovincu.

LOKACIJA GOSPIĆ - 118. brigade HV 3, 53000 Gospić

 • Jelena Lemaić,dr.med.spec.obit.med. – tel. 053 573 257
 • Aleksandar Lemajić,dr.med. – tel. 053 560 151
 • Natalija Čorak,dr.med. – tel. 053 573 235
 • Ivana Mihaljević,dr.med. – tel. 053 658 265
 • Alma Mešinović, dr.med. - 053 572 916 

Na lokaciji Gospić djeluju i jedna (1) ordinacija privatne prakse obiteljske (opće) medicine:

 • Ceda Basarić,dr.med.spec.obit.med. - tel. 053 573 222

LOKACIJA LIČKI OSIK – Hrvatskog proljeća 1, 53201 Lički Osik

 • TBN – tel.053 672 004

LOKACIJA LOVINAC – Svetog Mihovila 2, 53244 Lovinac

 • Vlatko Duvnjak,dr.med.– tel. 053 681 195

LOKACIJA KARLOBAG – Obala Vladimira Nazora 23, 53288 Karlobag

 • Kocho Gjorgjievski,dr.med. – tel. 053 694 003

LOKACIJA PERUŠIĆ – Ante Starčevića 18, 53202 Perušić

 • Orijana Marcelić Tomljenović,dr.med. spec.obit. med. – tel. 053 679 479
 • Miodrag Karnikić,dr.med. – tel.053 679 020