AOM - Ambulante opće (obiteljske) medicine u sklopu Doma zdravlja

AOM Gospić I  

Aleksandar Lemajić, dr.med.

  1. brigade HV 3, Gospić, (u prizemlju desno)

tel: 053 / 560 – 151

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

neparni datumi – prijepodne od 07,00 do 14,30 sati
parni datumi – poslijepodne od 13,00 do 20,30 sati

subota – treća u mjesecu od 07:00 do 17:00h

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

AOM Gospić III  

Natalija Čorak, dr. med. (zamjena Dr. sc. Marcel Leppée, dr. med.)

  1. brigade HV 3, Gospić, (u prizemlju, lijevo)

tel: 053 /573 - 235

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

neparni datumi – prijepodne od 07,00 do 14,30 sati
parni datumi     – poslijepodne od 13,00 do 20,30 sati

subota – druga u mjesecu od 07:00 do 17:00h

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

Pošaljite zahtjev za lijekove online.

AOM GOSPIĆ IV
Ivana Mihaljević, dr. med.

  1. brigade HV 3, Gospić, (u prizemlju, lijevo)

tel: 053/ 658 - 265

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

neparni datumi -  poslijepodne      od 13,00 do 20,30 sati
parni datumi  -      prijepodne        od 07,00 do 14,30 sati

radna subota – prva u mjesecu radno vrijeme 07:00-17:00h

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30

Pošaljite zahtjev za lijekove online.

AOM TBN GOSPIĆ V
Alma Mešinović, dr.med.

  1. brigade HV 3, Gospić (u prizemlju, desno do kraja hodnika)

tel: 053/ 572-916

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

parni datumi – prijepodne od 07,00 do 14,30 sati
neparni datumi – poslijepodne od 13,00 do 20,30 sati

subota – zadnja u mjesecu od 07:00 do 17:00h

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

Pošaljite zahtjev za lijekove online.


AOM LIČKI OSIK

TBN

Hrvatskog proljeća 1, Lički Osik

tel: 053 /672-004

fax 053 658 465

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

neparni datumi - poslijepodne od 13,00 – 20,30 sati
parni datumi - prijepodne od 07,00 – 14,30 sati

radna subota - druga u mjesecu  radno vrijeme 07:00-17:00h
kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

Pošaljite zahtjev za lijekove online.

AOM LOVINAC

Vlatko Duvnjak,dr.med.

Svetog Mihovila 2, Lovinac

 tel: 053 681 195

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

neparni datumi - prijepodne od 07,00 – 14,30 sati
parni datumi - poslijepodne od 13,00 – 20,30 sati
subota - četvrta u mjesecu od 07,00 do 17,00 sati

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

Pošaljite zahtjev za lijekove online.

AOM KARLOBAG

Kocho Gjorgjievski,dr.med.

Obala Vladimira Nazora 23, Karlobag

 tel: 053/ 694 – 003

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

Neparni datumi - poslijepodne od 13,00 – 20,30 sati
parni datumi - prijepodne od 07,00 – 14,30 sati
subota- druga u mjesecu od 07,00 do 17,00 sati

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

Pošaljite zahtjev za lijekove online.

AOM PERUŠIĆ  I

Miodrag Karanikić,dr.med.

Ante Starčevića 18, Perušić

tel: 053/ 679 - 020

fax: 053 / 629 - 026

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

Neparni datum - prijepodne od 07,00 – 14,30 sati
parni datum - poslijepodne od 13,00 – 20,30 sati
subota - prva u mjesecu  od 07,00 do 17,00 sati

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

Pošaljite zahtjev za lijekove online.

AOM PERUŠIĆ  II

Orijana Marcelić Tomljenović,dr.med.spec.obit.med.

Ante Starčevića 18, Perušić

tel: 053/ 679 - 749

fax: 053 / 629 - 026

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

Neparni datum - poslijepodne od 13,30 – 20,30 sati
parni datum - prijepodne od 07,00 – 14,30 sati
subota – treća u mjesecu od 07,00 do 17,00 sati

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

Pošaljite zahtjev za lijekove online.

 

ORDINACIJE PRIVATNE PRAKSE
OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE

AOM GOSPIĆ
Ceda Basarić,dr.med.spec.obit.med.

  1. brigade HV 3, Gospić, (u prizemlju, desno)

tel: 053 / 573 – 222

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

utorak, četvrtak i petak  od 07,00 - 14,30 sati
ponedjeljak i srijeda od  13,00 do 20,30 sati
subota - prva u mjesecu od 7:00 do 17:00 sati

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

AOM GOSPIĆ II

 Jelena Lemaić,dr.med.spec.obit.med.

  1. brigade HV 3, Gospić, (na gornjem katu desno)

tel. 053/ 573 - 257

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak i srijeda poslijepodne od 13:00 do 20:30
utorak, četvrtak i petak - prijepodne od 7:00 do 14:30

subota - četvrta u mjesecu od 07:00 do 17:00h

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati